Specializace advokáta zejména  na  oblast práva občanského, obchodního a trestního.


Občanské právo
– zastupování ve všech sporech;  poskytování komplexního poradenství v celé oblasti práva občanského, a především v agendě:

 • náhrada škody na zdraví v důsledku vadných lékařských zákroků, dopravních nehod a úrazů
 • podílové spoluvlastnictví jeho úprava a vypořádání, vymáhání peněžitých  i nepeněžitých nároků
 • společné jmění manželů a jeho vypořádání
 • sepisy smluv o převodech nemovitostí
 • převody bytových jednotek
 • komplexní poradenství určené Společenství bytových jednotek
 • ochrana osobnosti
 • sepis veškerých smluv
 • spotřebitelské spory
 • zajištění závazků

 

Obchodní právo – zastupování ve všech sporech;  poskytování komplexního poradenství v celé oblasti práva obchodního, a především v agendě:

 • kupní smlouvy včetně mezinárodní kupní smlouvy (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, Vídeňská úmluva o kupní smlouvě,  Dodací podmínky INCOTERMS)
 • smlouva o dílo
 • zajištění nároků a pohledávek zajišťovacími instrumenty (směnka, zástava apod.)
 • smlouvy o dodávkách technologií a technologických celků
 • sepis veškerých smluv
 • vymáhání pohledávek


Směnečné právo:

 • komplexní poradenství včetně sepisu směnečných závazků, převody závazků, zastupování ve sporech


Trestní právo:

 • poskytování  obhajoby v trestních věcech
 • uplatnění nároků poškozených v tr. řízení (dopravní nehody)


Rodinné právo:

 • úprava rodičovské odpovědnosti (svěření do péče, výživné)
 • určování a popírání otcovství
 • zastupování ve sporech

 

Pracovní právo:

 • nároky z rozvázání pracovního poměru
 • náhrada škody na zdraví (pracovní úrazy a nemocí z povolání, hmotná odpovědnost )

 

Exekuční řízení:

 • komplexní poradenství a pomoc věřitelům i dlužníkům v exekučním řízení,  sepis návrhů a  podání


Insolvenční právo:

 • komplexní poradenství v oblasti insolvenčního práva  a zastupování ve všech typech sporů
 • sepisy insolvenčních návrhů
 • sepis přihlášek pohledávek
 • sepis žalob ( odporovatelnost právních úkonů, incidenční spory atd.)

  Rychlý dotaz
Jméno:
E-mail:
Text:
Kontrola: 7 + 7 =
 

           

-- Powered by WebEdit 3.0 / Rychlouš (R) 2011 --