Informace pro klienty - spotřebitele

 

Advokát poskytuje právní služby v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, souvisejícími právními předpisy a stavovskými předpisy.

Od uzavřené smlouvy o poskytování právní pomoci (služby) je klient oprávněn kdykoli odstoupit, a to i bez udání důvodu. V takovém případě je však klient současně povinen bezodkladně uhradit advokátovi odměnu za provedenou práci, hotové výdaje a náhradu za promeškaný čas advokáta.

Advokát informuje klienta v postavení spotřebitele o možnosti řešit mimosoudně spotřebitelský spor mezi advokátem (podnikatelem) a klientem (spotřebitelem), vzniklý ze smluvních vztahů týkajících se poskytování právních služeb, před Českou advokátní komorou (ČAK), jakožto zprostředkovatelem a subjektem pro řešení mimosoudních sporů. Klient v postavení spotřebitele je oprávněn obrátit se na ČAK s návrhem na mimosoudní řešení sporu poté, co se nepodaří mimosoudně urovnat spor přímo mezi advokátem a klientem, a to vzájemnou dohodou. Odkaz na internetové stránky pověřeného subjektu, včetně příslušných formulářů k zahájení smírčího řízení je na stránkách www.cak.cz. Česká advokátní komora je zprostředkovatelem jednání mezi spotřebitelem a advokátem v případech, kdy se na Českou advokátní komoru obrátí spotřebitelé se žádostí o mimosoudní řešení sporu s advokátem - poskytovatelem služby.


  Rychlý dotaz
Jméno:
E-mail:
Text:
Kontrola: 0 + 9 =
 

           

-- Powered by WebEdit 3.0 / Rychlouš (R) 2011 --